0

पश्चिम दिशामा वास्तु दोष

पश्चिम दिशा जनाउने वास्तु दोष पश्चिम दिशामा वास्तु दोष हुनाले घरमूलीलाई गृप्त रोग हुने सम्भावना रहन्छ । विभिन्न प्रकारका कलहले परिवारका व्यक्तिहरु पिडित रहन्छन् । सरकारी मामलामा पनि हानी हुन्छ र [...]