0

भूमिको ढल (Sewage Pipes)

भूमिको ढल (Sewage Pipes) भूमिको चयन गर्ने समयमा जग्गा कुन दिशामा अग्लो र कुन दिशामा होचो छ अर्थात् जग्गाको ढल कुन दिशामा छ त्यसको विचार गर्नु पर्दछ । विभिन्न दिशा एवं विदिशामा ढल हुँदा यसप्रकारले [...]

0

भूमिको परीक्षण (Test Of Land)

भूमिको परीक्षण (Test Of Land) भूमिको पररीक्षणको लागि जमिनको जुन भूभागमा भवनको निर्माण गरिने हो, त्यही भूभागको मध्यमा गृह निर्माणकर्ताले स्वयं आफ्नो हातको नापले एकहात लामो , एक हात चौडा र एकहात [...]

0

दिशा र विपरित दिशाहरूको प्रभाव ( Effect of Direction and Anti-direction)

दिशा र विपरित दिशाहरूको प्रभाव ( Effect of Direction and Anti-direction) १.  पूर्व (East)– पूर्व दिशालाई अग्नि तत्वले प्रभाव पारेको हुन्छ । यो पितृ स्थानको सूचक हो । यो दिशालाई बन्द गरि दिने हो [...]

0

वास्तुको उत्पत्ति (Evulation of Vaastu)

वास्तुको उत्पत्ति (Evulation of Vaastu) वास्तु भन्ने बित्तिकै निर्माण शैलीहरुलाई बुझिन्छ । यसलाई चित्रहरुको सङ्ग्रह वा भौतिक निर्माणको आकृतिको संज्ञा दिएको छ । मानवीय विकाससँगै वास्तु शास्त्रको [...]